Revisors erstatnings- & disciplinæransvar,

Denne 4. udgave af "Revisors Erstatnings- og Disciplinæransvar" indeholder en ajourført oversigt over det retsgrundlag samt de domme og kendelser der er af relevans ved stillingtagen til revisors erstatnings- o… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
1.250 kr.
Bestillingsvare 3-7 hverdage

Beskrivelse

Denne 4. udgave af "Revisors Erstatnings- og Disciplinæransvar" indeholder en ajourført oversigt over det retsgrundlag samt de domme og kendelser der er af relevans ved stillingtagen til revisors erstatnings- og disciplinæransvar.

Dette er en praktisk håndbog, der indeholder fastlæggelse af revisionsbegrebet, således som dette følger af Revisorloven og behandler revisors erstatningsansvar, dels i forbindelse med afgivelse af påtegninger/erklæringer, dels som rådgiver for klienten i forbindelse med skatterådgivning, økonomisk rådgivning, regnskabsudarbejdelse m.m. Endvidere indeholder bogen en gennemgang af kravene til de øvrige erstatningsbetingelsers tilstedeværelse, revisors forsikringsforhold, forældelse og fordelingen af ansvars- og erstatningsbyrden. Afslutningsvis er en gennemgang af revisors disciplinæransvar.

I perioden siden 3. udgaven udkom ved årsskiftet 2008/9, er der sket en række ændringer i relation til regelgrundlaget for revisors virke, herunder i relation til Revisorloven, vedrørende International Standards of Accounting (ISA’er) fra 2010, Standard for udvidet gennemgang fra 2013, nyt Etisk Regelsæt for revisorer, der træder i kraft i foråret 2014, EU-direktiver/henstillinger, herunder aftale fra december 2013 mellem Kommissionen og Parlamentet vedrørende regulering af de såkaldte PIE-virksomheder, jf. Revisorlovens § 21, stk. 3. Relevant rets- og nævnspraksis er taget med frem til den 15. februar 2014, herunder Højesterets dom i eHus-sagen og Vestre Landsrets dom i Memory Card-sagen.

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Revisorbegrebet
Kapitel 2. Ansvarsgrundlaget
Kapitel 3. Afgrænsning af culpagrundlaget i relation til revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringer – med og uden sikkerhed – under Revisorloven
Kapitel 4. Afgrænsning af culpagrundlaget i tilfælde hvor revisors adfærd ikke er omfattet af Revisorloven
Kapitel 5. Årsagsforbindelse, påregnelighed og egen skyld
Kapitel 6. Tabsopgørelsen
Kapitel 7. Forældelse, passivitet og opgivelse af krav
Kapitel 8. Revisors forsikringsforhold
Kapitel 9. Flere skadevoldere samt lempelse af erstatningsansvar og fordeling af erstatningsbyrde
Kapitel 10. Revisors disciplinæransvar
Bilag
Litteraturliste
Domsregister
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757430592
Forfatter:Søren Halling-Overgaard
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET