Retsafgiftsloven

Denne 4. udgave af Retsafgiftsloven er opdateret med seneste lovgiving på området. Særligt ændringer for reglerne om retsafgift for de civile sager, bl.a. med det formål om at sikre adgangen til domstolene både… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
800 kr.
Bestillingsvare 3-4 hverdage

Beskrivelse

Denne 4. udgave af Retsafgiftsloven er opdateret med seneste lovgiving på området. Særligt ændringer for reglerne om retsafgift for de civile sager, bl.a. med det formål om at sikre adgangen til domstolene både i sager af stor og meget lille økonomisk værdi, samt at skabe større motivation for parterne til at forlige tvister, uden at retten skal bruge ressourcer på udarbejdelse af domme, endvidere er nye procesformer kommet til.

Systematikken fra de tidligere udgaver er bibeholdt. Kommentaren adskiller sig dog fra disse ved, at det rent processuelle stof er nedprioriteret mens der er tilføjet ny praksis og ajourført henvisninger.

Retsafgiftsreglerne har i tidens løb fået større og større betydning. Reglernes stigende økonomiske betydning for både statskassen og borgerne skyldes naturligvis, at retsafgifterne i de senere år gang på gang er blevet forhøjet, ligesom nye afgifter er blevet indført. Retsafgifterne har i dag på flere områder en sådan størrelse, at de mere eller mindre kan bestemme, om - og i bekræftende fald hvordan - en bestemt retshandling skal foretages, hvilket igen påvirker det materielle udfald.

Kommentaren er ajourført pr. 1. august 2016.

Indholdsoversigt
Forord
Lov om retsafgifter
Generelt om retsafgifter

AFSNIT 1. Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m.
Kapitel 1. Borgerlige domssager
Kapitel 2. Bevisoptagelse m.v.

AFSNIT 2. Afgifter for midlertidige afgørelser om forbud og påbud og foged- og auktionsforretninger
Kapitel 2 a. Betalingspåkrav
Kapitel 3. Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud samt fogedforretninger
Kapitel 4. Auktion

AFSNIT 3. Afgifter for skifte
Kapitel 5. Konkursbehandling
Kapitel 5 a. Ægtefælleskifte m.v.
Kapitel 5 b. Dødsbobehandling
Kapitel 6. Andre skifteforretninger

AFSNIT 3A. Afgifter for tinglysning
Kapitel 6 a. (Ophævet)

AFSNIT 4. Afgifter for forskellige handlinger
Kapitel 7. Notarialforretninger
Kapitel 8. Udskrifter, attester m.v.

AFSNIT 5. Afgifter for appel
Kapitel 9. Anke
Kapitel 10. Kære
Kapitel 11. Ny foretagelse og ekstraordinær anke

AFSNIT 6. Almindelige bestemmelser
Kapitel 12. Afgifternes beregning og indbetaling m.m.
Kapitel 13. Klage over afgiftsberegningen
Kapitel 14. Bestemmelser om lovens gennemførelse

Domsregister
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757412383
Forfatter:Lisa Rising
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET