Ligestillingslovene bd. 1

Kommentaren til ligestillingslovene op i 2 bind. Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sek… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
1.250 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 3-4 hverdage

Beskrivelse

Kommentaren til ligestillingslovene op i 2 bind. Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.
Siden udgivelsen af 6.-udgaven i 2008 er der sket væsentlige ændringer i retsgrundlaget for løsning af de problemer, der behandles i denne kommentar, navnlig følgende:
  • Diskriminationsforbuddet i art. 21 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder er steget op i retskildehierarkiet fra soft law til traktatrang ved Lissabon-Traktaten s ikrafttræden den 1.12.2009.
  • Ligebehandlingsnævnet blev oprettet fra 1.1.2009 og er i dag det centrale afgørelsesorgan vedrørende de love, der behandles i nærværende kommentar.
  • Der er truffet mange afgørelser både af EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet om de problemer, denne kommentar handler om, således at det relevante afgørelsesmateriale er langt større i dag end i 2008.   
Andet bind af kommentaren til ligestillingslovene udkommer i 2015. Bind 2 vil gennemgå ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barseludligningsloven og loven om ligebehandling af kvinder og mænd i forhold til pension, forsikring og lignende finansielle ydelser. Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination. 

Indholdsoversigt  
Forord 
Kapitel 1. Forskelsbehandlingsloven 
Kapitel 2. Den etniske ligebehandlingslov 
Kapitel 3. Ligestillingsloven 
Kapitel 4. Kønsbalance i ledelse 
Kapitel 5. Særlige ligebehandlingsorganer 
Kapitel 6. Grundlæggende regler, begreber og principper 
Bilag 1. Oversigt over omtalte trykte danske domme 
Bilag 2. Udvalgte utrykte danske domme om diskrimination 
Bilag 3. Oversigt over udvalgte fagretlige afgørelser 
Bilag 4. EU-domme 
Bilag 5. Det etniske ligebehandlingsdirektiv 
Bilag 6. Beskæftigelsesdirektivet 
Bilag 7. Varer og tjenester (køn) 
Bilag 8. Det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv 
Bilag 9. ILO-Konvention nr. 111 
Bilag 10. FN’s racediskriminationskonvention CERD 
Bilag 11. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
Bilag 12. FN’s kvindekonvention CEDAW 
Stikordsregister 

Produktdetaljer

Reference:b-9788757431841
Forfatter:Nielsen, Ruth; Precht, Kirsten; Andersen Agnete; Tvarnø, Christina D.
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET