Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Dette ph.d.-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten er det første af sin slags i Danmark og internationalt, der afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten … Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
550 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 2-4 hverdage

Beskrivelse

Dette ph.d.-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten er det første af sin slags i Danmark og internationalt, der afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten set i en større struktureret sammenhæng både i generel og konkret henseende.
Afhandlingen indeholder en undersøgelse af de forskellige former for interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, der kan opstå i regler og praksis i forbindelse med fortolkningen og fastlæggelsen af enslydende moms- og skatteretlige begreber, der minder om hinanden i forhold til ordlyd, formål, indhold eller funktion.

Der foretages en retsdogmatisk og tværskatteretlig analyse af interaktionen mellem moms- og indkomstskatteretten ved at analysere tre udvalgte moms- og skatteretlige begreber/temaområder:

1) Selvstændighedsbegrebet i forbindelse med momsmæssig selvstændig økonomisk virksomhed og skattemæssig selvstændig erhvervsmæssig virksomhed

2) Momsmæssig økonomisk virksomhed kontra skattemæssig erhvervsmæssig virksomhed

3) Momsmæssig økonomisk virksomhed med salg af fast ejendom under påvirkning af skattemæssig næring med handel med fast ejendom

I afhandlingen påvises det, at der kan forekomme problematiske tilfælde af interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, når henses til, at momsretten primært er EU-baseret, mens indkomstskatteretten hovedsagelig er nationalt baseret. Følgelig vil en påvirkning fra national skatteret til EU-baseret momsret som udgangspunkt være i uoverensstemmelse med momsretten og EU-retten. Hovedformålet med afhandlingen er således at fastslå omfanget af uhjemlet og EU-stridig interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten samt at fremkomme med konkrete løsningsforslag hertil.

Om forfatteren 
Karina Kim Egholm Elgaarder ansat som adjunkt i moms- og skatteret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor hun forsker og underviser i moms- og skatteretIndholdsoversigt

Indholdsoversigt
Forord 
Kapitel 1. Indledning til afhandlingen 
Kapitel 2. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten i kontekst 
Kapitel 3. Momsretlige og skatteretlige grundprincipper 
Kapitel 4. Hjemmelsmæssige og EU-retlige problemstillinger i forbindelse med interaktionen mellem moms- og indkomstskatteretten
Kapitel 5. Selvstændighedsbegrebet i forbindelse med momsmæssig selvstændig økonomisk virksomhed og skattemæssig selvstændig erhvervsmæssig virksomhed 
Kapitel 6. Momsmæssig økonomisk virksomhed kontra skattemæssig erhvervsmæssig virksomhed 
Kapitel 7. Momsmæssig økonomisk virksomhed med salg af fast ejendom under påvirkning af skattemæssig næring med handel med fast ejendom 
Kapitel 8. Harmoniseringsovervejelser i forbindelse med interaktionen mellem moms- og indkomstskatteretten 
Kapitel 9. Konklusion, henstillinger, refleksioner og perspektivering 
Kapitel 10. Dansk og engelsk resumé
Kildefortegnelse 
Domsregister 

Produktdetaljer

Reference:b-9788757435474
Forfatter:Karina Kim Egholm Elgaard
Sprog:dan

Andre har også set