Inddrivelse

 Inddrivelse – inkasso i teori og praksis beskriver hele inddrivelsesprocessen i detaljer og fungerer samtidig som et opslagsværk med svar på de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med håndteringen … Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
1.300 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 3-4 hverdage

Beskrivelse

 Inddrivelse – inkasso i teori og praksis beskriver hele inddrivelsesprocessen i detaljer og fungerer samtidig som et opslagsværk med svar på de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med håndteringen af en inkassosag. Bogen ser nærmere på såvel processuelle forhold som de mere materielle regler, som har betydning ved eksempelvis indsigelser i forbindelse med inddrivelsen af et krav. 

Forhold som inkassoloven, god inkassoskik, oprettelsen af inkassosager, renteberegning, forløbet gennem domstolene, fogedretsmøder, inddrivelsesomkostninger, foretagelse i fogedretten, forskellige udlægsegnede aktiver samt realisation heraf er blandt andet beskrevet. Overalt er relevante lovbestemmelser og praksis medtaget. Desuden indeholder bogen tjeklister og forslag til de skrivelser og formuleringer, der kan anvendes i forbindelse med inddrivelsen. 

Bogen henvender sig til praktikere, der arbejder med inkasso, herunder sagsbehandlere på et advokatkontor eller inkassobureau, men også til advokater og domstole. 

Indholdsoversigt
Forord 
Kapitel 1. Introduktion   

DEL I: GRUNDLAGET FOR INDDRIVELSE
Kapitel 2. Lovgivningen 
Kapitel 3. Grundlæggende krav til inddrivelsen 
Kapitel 4. Registrering af debitor i negativregistre   

DEL II: FORDRINGSHAVERENS KRAV 
Kapitel 5. Introduktion til regelsæt af betydning for inddrivelse 
Kapitel 6. Skyldners betalingsforpligtelse 
Kapitel 7. Renter (morarente og kreditrente) 
Kapitel 8. Ophør af en fordring
Kapitel 9. Forældelse
Kapitel 10. Kompensationsgebyr
Kapitel 11. Rykkerskrivelser og inkassogebyr   

DEL III: INDDRIVELSEN STARTER 
Kapitel 12. Oprettelse af inkassosag og forløb 
Kapitel 13. Inkassoskrivelsen 
Kapitel 14. Inddrivelsesomkostninger – inkassosalær 
Kapitel 15. Øvrige inddrivelsesomkostninger   

DEL IV: RETLIG BEHANDLING 
Kapitel 16. Forskellige inddrivelsesmuligheder 
Kapitel 17. Den forenklede inkassoproces – betalingspåkrav (krav under 100.000 kr.) 
Kapitel 18. Småsagsprocessen (krav på højst 50.000 kr.) 
Kapitel 19. Stævning (krav over 50.000 kr.) 
Kapitel 20. Forkyndelse 
Kapitel 21. Indenretlige omkostninger 
Kapitel 22. Berigtigelse af retsbøger mv. 
Kapitel 23. Indsigelser fra skyldner

DEL V: FOGEDRETLIG BEHANDLING 
Kapitel 24. I fogedretten 
Kapitel 25. Fogedforretningen 
Kapitel 26. Indsigelser på fogedretsmødet – retsplejelovens § 501
Kapitel 27. Muligheder for udlæg 
Kapitel 28. Udlægsegnede aktiver 
Kapitel 29. Udlæggets retsvirkninger 
Kapitel 30. Registrering, sikring og prioritetsstilling af udlæg 
Kapitel 31. Bortsalg af udlagte aktiver
Kapitel 32. Kære af fogedrettens afgørelse 
Kapitel 33. Fuldbyrdelse af andre krav end pengekrav 
Kapitel 34. Fogedforretninger og kreditaftaleloven 
Kapitel 35. Arrest 

DEL VI: UNIVERSALFORFØLGNING 
Kapitel 36. Universalforfølgning 
Kapitel 37. Akkordordninger 
Kapitel 38. Rekonstruktion 
Kapitel 39. Konkurs 
Kapitel 40. Gældssanering 

DEL VII: AFSLUTNING AF INDDRIVELSEN 
Kapitel 41. Afslutning af inddrivelsen Appendiks 1. Tjeklister 
Appendiks 2. Paradigmer 
Appendiks 3. Ordbog Litteratur og artikler 
Lovregister
Domme og kendelser 
Stikordsregister 

Produktdetaljer

Reference:b-9788757425833
Forfatter:Morten Schwartz Nielsen
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET