Forsikringsret

I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler. Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet fo… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
1.300 kr.
Bestillingsvare 3-4 hverdage

Beskrivelse

I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler. Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Bogen indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer.

Bogen er inddelt i en almindelig del og en speciel del. Almindelig del indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftaler.
Almindelige del indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftaler. Denne del af bogen er opbygget således, at læseren efter en kort introduktion i retskilder, relevante EU-retlige regler mv. kan følge det retlige og faktuelle forløb fra forsikringsaftalens indgåelse til forsikringskravets forældelse.
Speciel del indeholder en beskrivelse af udvalgte basale dækningsområder inden for motorkøretøjsforsikring, ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring.  

Indholdsoversigt   
Forkortelsesliste   

ALMINDELIG DEL 
Kapitel 1. Indledning  
Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring 
Kapitel 3. Forsikringsaftalen  
Kapitel 4. Forsikringstiden 
Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden  
Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen 
Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning  
Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse  
Kapitel 9. Erstatningens opgørelse – grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger 
Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav  
Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler 
Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse   

SPECIEL DEL: UDVALGTE FORSIKRINGSTYPER  
Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring 
Kapitel 14. Ulykkesforsikring  
Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring 
Bilag 1. Ankenævn for Forsikring 
Bilag 2. Dobbeltforsikringssaftalen af 1. april 2011
Bilag 3. Regresfrafaldsaftalen 2010   
Bilag 4. Vikår gældende for deklarationer, der er noteret 1. september 2010 eller senere 
Bilag 5. Panthaverdeklaration for livsforsikring 
Litteraturliste 
Doms- og ankenævnsregistre mv.
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757431315
Forfatter:Sørensen Ivan
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET