Erstatningsretlige grænseområder

Emnet for denne fremstilling er erstatningsretlige grænseområder. Hermed menes områder, som ligger i grænseområdet mellem kontraktansvar og deliktansvar. Kontraktansvaret og deliktansvaret har i udgangspunktet … Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
450 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 3-4 hverdage

Beskrivelse

Emnet for denne fremstilling er erstatningsretlige grænseområder. Hermed menes områder, som ligger i grænseområdet mellem kontraktansvar og deliktansvar. Kontraktansvaret og deliktansvaret har i udgangspunktet helt forskellige anvendelsesområder. Kontraktreglerne er skabt med henblik på at regulere ansvaret for den frivilligt påtagne forpligtelse til at levere en bestemt ydelse over for en kontraktpart, mens deliktreglerne er skabt som udefra givne, aftaleuafhængige adfærdsnormer med henblik på at regulere ansvaret for forvoldelse af integritetskrænkelser (personskader eller tingsskader), dvs. situationer hvor der typisk ikke består et aftaleforhold mellem parterne. Med tiden er denne i udgangspunktet klare arbejdsdeling mellem kontraktregelsættet og deliktregelsættet imidlertid kommet under pres.

I denne 2. udgave af Erstatningsretlige grænseområder er der tilføjet en kort introduktion til det overordnede emne om samspillet mellem erstatningsregler i - og uden for kontrakt.
Formålet med dette afsnit er at tydeliggøre det, som er rammen for fremstillingen. De følgende dele udgør bogens specielle dele.

I del I om professionsansvar er der hovedsagelig foretaget en opdatering af stoffet.
I del II om produktansvar er der endvidere indsat et kapitel om dansk produktansvar generelt, der forsøger at sammenskrive de mange nye udviklingstendenser på dette område. Til gengæld er kapitlet om internationalt produktansvar om værneting og lovvalg udgået.

Den største nyskabelse i bogen er del III om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Dette kapitel er indsat, fordi området påkalder sig stadigt stigende opmærksomhed, og fordi det i lighed med de to andre områder er egnet som illustration af en ansvarsform, der har såvel kontraktuelle som deliktuelle træk.

Bogen har flg. indhold

Forord
Introduktion til erstatningsrettens grænseområder

DEL 1. Professionsansvar
Kapitel I. Generelt om professionsansvar
Kapitel II. Advokatansvar
Kapitel III. Ejendomsmægleransvar
Kapitel IV. Revisoransvar
Kapitel V. Pengeinstitutters ansvar
Kapitel VI. Entreprenøransvar
Kapitel VII. Transportøransvar

DEL 2. Produktansvar
Kapitel VIII. Produktansvaret set i et internationalt perspektiv
Kapitel IX. Dansk produktansvarsret
Kapitel X. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar
Kapitel XI. Ansvarsfraskrivelser
Kapitel XII. Systemskader og udviklingsskader

DEL 3. Offentlige myndigheders erstatningsansvar
Kapitel XIII. Generel introduktion til offentlige myndigheders erstatningsansvar
Kapitel XIV. Forvaltningen
Kapitel XV. Lovgiver
Kapitel XVI. Domstolene

Litteraturliste
Domsregister
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757418743
Forfatter:Vibe Ulfbeck
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET