Arbejdsret

Bogen gennemgår hele arbejdsretsordningen og fungerer som lærebog såvel som et oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere.I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske ud… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
1.085 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 3-4 hverdage

Beskrivelse

Bogen gennemgår hele arbejdsretsordningen og fungerer som lærebog såvel som et oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere.

I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v.

Anden del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten.

Tredje del behandler den kollektive arbejdsret, dvs. de spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fjerde del gives endelig en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og kildeskattereglerne, ligesom læseren introduceres til den omkringliggende sociallovgivning. 

Indholdsoversigt
Forord til 11. udgave 
Forkortelser 

FØRSTE BOG: ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL
Afsnit 1. Introduktion 
Afsnit 2. Historik 
Afsnit 3. Lønmodtager og arbejdsgiverbegrebet
Afsnit 4. Arbejdsrettens aktører i øvrigt. De faglige organisationer. Arbejdsmarkedsmyndighederne 
Afsnit 5. Arbejdsrettens principgrundlag 
Afsnit 6. Retskilderne 
Afsnit 7. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød 
Afsnit 8. Tvisteløsningssystemerne 
Afsnit 9. Særlige internationale aspekter 

ANDEN BOG: ANSÆTTELSESRETTEN 
Afsnit 10. Det retlige grundlag 
Afsnit 11. Lønmodtagergrupperne
Afsnit 12. Ansættelsesforholdets etablering 
Afsnit 13. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling 
Afsnit 14. Ansættelsesforholdets varighed 
Afsnit 15. Ansættelseskontraktretlige regler om virkningen af hindringer for arbejdsydelsen
Afsnit 16. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet 
Afsnit 17. Sanktioner ved uregelret opfyldelse 
Afsnit 18. Lønmodtagerens pligter 
Afsnit 19. Lønmodtagerens rettigheder 

TREDJE BOG: KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN 
Afsnit 20. Det retlige grundlag 
Afsnit 21. Almindelige regler om handlefrihedens grænser 
Afsnit 22. Nærmere om den kollektive arbejdsoverenskomst
Afsnit 23. Fredspligten 
Afsnit 24. Ledelsesret og lønmodtagerindflydelse 
Afsnit 25. Afvikling og fornyelse af kollektive overenskomster 
Afsnit 26. Lovlig arbejdskamp på hovedaftaleregulerede områder 
Afsnit 27. Kollektivarbejdsretlige sanktioner og oprejsningsveje. Bodssystemet 

FJERDE BOG: ARBEJDSMARKEDSREGULERINGER I ØVRIGT 
Afsnit 28. Arbejdsmiljøretten 
Afsnit 29, Skatteret Afsnit 30. Den sociale lovgivning på arbejdsmarkedet   

Appendix: arbejdsretlige kilder 
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757430981
Forfatter:Ole Hasselbalch
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET