Advokaters erstatningsansvar

Dette er en praktisk håndbog, der henvender sig til advokater, domstole, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og andre, der har behov for at vurdere kvaliteten af advokatydelser i en e… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
975 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 3-4 hverdage

Beskrivelse

Dette er en praktisk håndbog, der henvender sig til advokater, domstole, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og andre, der har behov for at vurdere kvaliteten af advokatydelser i en erstatningsretlig sammenhæng.

Bogen indeholder - ned udgangspunkt i de senere års retspraksis fra landsretterne og Højesteret - en gennemgang af retsstillingen på dette særlige erstatningsretlige område. I denne forbindelse ses på erstatningsansvaret i forbindelse med retssager, i egenskab af bestyrelsesmedlem, berigtigelse af ejendomshandler, ved bobehandling, ved forskellige former for rådgivning, i forbindelse med virksomhedsoverdragelse samt flere andre områder.

Endvidere indeholder bogen en gennemgang af kravene til de øvrige erstatningsbetingelser, herunder årsdagsforbindelse, adækvans, tabsopgørelse samt de særlige forhold der gør sig gældende, såfremt der er tale om flere erstatningsansvarlige. Afslutningsvist omtales også advokaters forsikringsforhold samt betydningen af advokatens driftsform for det erstatningsretlige ansvar.

Relevant praksis er taget med frem til 1. oktober 2010.

Indholdsoversigt

Forord

DEL I. Indledning
Kapitel 1. Advokatbegrebet
Kapitel 2. Særligt om ansvarsgrundlaget ved bedømmelsen af advokaters erstatningsansvar

DEL II. Ansvarsgrundlaget illustreret ved typetilfælde
Kapitel 3. Overskridelse af frister og andre ekspeditionsfejl samt tilsidesættelse af klare lovregler
Kapitel 4. Førelse af retssager
Kapitel 5. Overdragelse af fast ejendom
Kapitel 6. Advokaten som medlem af selskabers ledelse
Kapitel 7. Advokaten som bobehandler
Kapitel 8. Om advokatens ansvar i forbindelse med tvangsauktioner 237
Kapitel 9. Familie-, person- og arveretlig rådgivning
Kapitel 10. Skatterådgivning
Kapitel 11. Rådgivning involverende fremmed ret/international ret/udenlandsk sprog
Kapitel 12. Advokatens afgivelse af erklæringer og indeståelser
Kapitel 13. Advokatens ansvar i forbindelse med kontraktindgåelse, virksomhedsoverdragelser, finansiel rådgivning, internetbaseret rådgivning m.m.

DEL III. Øvrige erstatningsretlige forhold
Kapitel 14. Årsagsforbindelse og adækvans
Kapitel 15. Tabsopgørelsen
Kapitel 16. Bevisbyrde og egen skyld
Kapitel 17. Forældelse og passivitet
Kapitel 18. Flere skadevoldere samt lempelse af erstatningsansvar og fordeling af erstatningsbyrde
Kapitel 19. Advokaters forsikringsforhold
Kapitel 20. Kort om drifts- og ejerformen i erstatningsretlig sammenhæng

Appendiks
Litteraturliste
Domsregister
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757422283
Forfatter:Halling-Overgaard, Søren
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET