Filter-søgning

(17 produkter)

Pris

185 - 1995 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Karnov Group

Karnov Group

pr. side
Viser 1 - 17 af 17
Mest populære
 • 1 620,00 kr

  -
  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 185,00 kr

  En lang række danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de nærmeste år. Dels på grund af ejerens alder, men også fordi globalisering, ændrede markedsforhold mv. stiller øgede krav til virksomhedens ledelse og størrelse, hvilket i sidste ende kan få betydning for ejerskabet af virksomheden. Mange virksomheder vil muligvis ikke kunne...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 435,00 kr

  Praktiske råd til både nye og erfarne bestyrelsesmedlemm er Kravene til bestyrelsesarbejde vokser støt. Siden 1. udgave af Bestyrelsens Værktøjskasse fra 2006 er der kommet væsentlige stramninger af reglerne på området. Anbefalingerne om god selskabsledelse er blevet revideret, og den finansielle krise har bevirket, at der stilles endnu højere krav til...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 260,00 kr

  Kompendiet giver overblik over den grundlæggende strafferet med særligt henblik på eksamen i faget strafferet . Kompendiet er opdelt i følgende dele: Del 1: Strafansvar Del 2: Strafferetlige sanktioner Del 3: Udvalgte delikter Målgruppe Kompendiet er primært målrettet studerende på den juridiske grunduddannelse. Herudover er kompendiet relevant for...
  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 790,00 kr

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af...
  1 790,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 370,00 kr

  Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretlige område, fagets metoder og terminologi samt de centrale love. Bogen suppleres med 3 ajourførte kapitler fra bogen ”Kreditretlige emner” (3. udg. 2010), idet...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 810,00 kr

  Bogen omhandler, som den eneste, det samlede regelsæt, der gælder for danske revisorer og beskriver de krav, der i dag stilles til revisors rapportering. Fokus er primært på særlige danske forhold, men bogen giver en samlet fremstilling af de krav, der stilles til revisors rapportering. Derved omfattes såvel de krav, der er fælles for det meste af verden,...
  810,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncen ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 780,00 kr

  Den europæiske arrestordre fra 2002 har medført en eksplosiv udvikling i brugen af udlevering mellem EU’s medlemsstater. Arrestordren indeholder dog ikke bestemmelser om, hvordan et erstatningsopgør skal behandles, hvis den udleverede ikke bliver dømt i den efterfølgende straffesag, og erstatningsopgøret skal derfor behandles efter national ret. Praksis...
  780,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 870,00 kr

  En praktisk fremstilling af regelsættet om revisors skriftlige erklæringer. Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer. Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 780,00 kr

  Efter mange års tilløb får Europa nu den længe ventede fælles patentdomstol. For virksomheder og rådgivere, der er vant til at beskæftige sig med retssager i Danmark, Norden, Storbritannien og en række andre lande, vil der blive tale om radikale forandringer. Det gælder fx strammere tidsfrister, mere markant dommerstyring og den større betydning af det...
  780,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 020,00 kr

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes: Hvilke rettigheder den sekundære frie bevægelighed indebærer. Hvordan en afledt opholdsret på baggrund af den...
  1 020,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr

  Prospektretten beskriver de væsentligste praktiske og juridiske aspekter af arbejdet med et prospekt for værdipapirer, fra de indledende overvejelser og frem til et selskabs værdipapirer udbydes til offentligheden og optages til handel. Bogen behandler blandt andet: Den retlige regulering af området Procesmæssige overvejelser ved udbud...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  Konfliktløsning gennem mediation bliver mere og mere udbredt i Danmark. Mediation - ret og rammerbeskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til. Bogen behandler spørgsmål om, hvilke krav der bør stilles til mediators uddannelse, om en...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 510,00 kr

  I Jus cogens i dansk ret rejses spørgsmålet, om folkerettens ufravigelige regler har nogen betydning hos de danske statsmagter. Spørgsmålet er søgt besvaret gennem blandt andet grundige analyser af retspraksis på områder, der traditionelt anses for at være jus cogens, herunder Irak-sagen, Kadi-sagen og Iraker-sagerne om tortur m.fl. Bogen behandler...
  510,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • 1 995,00 kr

  En grundig gennemgang af årsregnskabsloven og tilhørende bekendtgørelser. Der har været mange ændringer til årsregnskabsloven siden dens vedtagelse i 2001 – f.eks. i 2004, 2006, 2008 og 2009. Udviklingen i lovgivningen er overordnet set gået i to retninger; større og mere komplicerede krav til børsnoterede virksomheder og færre krav til mindre...
  1 995,00 kr


  Ikke på lager online
 • 1 100,00 kr

  Bogen giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret, som den er efter Lissabontraktaten. Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked. Del I behandler: - Strukturen i...
  1 100,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 17 af 17