Filter-søgning

(18 produkter)

Pris

125 - 2000 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Jurist- Og Økonomiforbundet

Jurist- Og Økonomiforbundet

pr. side
Viser 1 - 18 af 18
Mest populære
 • 460,00 kr

  Pelssektoren – og hele værdikæden fra pelsfarmer til detailhandlen – er på mange måder et interessant og lærerigt eksempel: Produktion af pelskind kan betragtes som Danmarks mest konkurrencedygtige erhverv. Samtidig er pelsskind det eneste landbrugsprodukt uden landbrugsstøtte, og det er endvidere det mest internationalt orienterede landbrugsprodukt....
  460,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 375,00 kr

  I denne bog giver forfatterne, et par af landets fremmeste forskere og rådgivere inden for strategi og innovativ forretningsudvikling, deres unikke bud på en ny måde at tænke strategi på. Forandringens vinde blæser vedvarende ind over os i form af en ny global arbejdsdeling, en eksponentiel teknologisk udvikling, vidensamfundet og en ny opfattelse af...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 240,00 kr

  Målet med bogen, Projektets interessenter, er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Samspillet mellem parterne skal være systematisk, planlagt og...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  Verden er fuld af innovation. Nye teknologier, nye produkter, nye serviceydelser og helt nye industrier er dukket op.Hvordan du kommunikerer om innovation, er afgørende, når du vil skabe mærkbar formidling, der kan omsættes til konkret handling. At kommunikere om innovation er en særlig form for kommunikation, der stiller skærpede krav til, at lederen er...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 240,00 kr

  Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. Ideen i...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  Strategi med succes gør op med de traditionelle strategimodeller og præsenterer ledernes ti nøgleopgaver til at få succes med strategi. De ti nøgleopgaver sikrer den afgørende synergi imellem tre centrale indsatsområder for strategiarbejdet. Bogen fokuserer på at kombinere de formelle strategiprocesser med organisatorisk læring. Desuden viser bogen,...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 125,00 kr

  Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret er indledt og redigeret af professor Ditlev Tamm. Den tekst, der foreligger her, hører til de mindre kendte i dansk retsvidenskab. Den er skrevet af dansk retshistories grundlægger Peder Kofod Ancher og udgivet i 1764 og handler grundlæggende om værdiløsheden af det juridiske studium. Teksten skriver sig dermed ind...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 950,00 kr

  NYHED! Den første kommenterede voldgiftslov i Danmark Voldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på området. Denne kommenterede voldgiftlov er derfor helt unik og den første af sin art i Danmark....
  1 950,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 000,00 kr

  Forvaltningsret foreligger hermed i en ny 6. udgave. Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er ligesom...
  1 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 550,00 kr

  Dette ph.d.-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten er det første af sin slags i Danmark og internationalt, der afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten set i en større struktureret sammenhæng både i generel og konkret henseende. Afhandlingen indeholder en undersøgelse af de forskellige former for...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 400,00 kr

  Restatement of Nordic Contract Law is a presentation of the fundamental rules and principles of Nordic Contract law, comprising the contract laws of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. While the Nordic countries do not have a common body of contract law, rules are quite similar. Many contract law rules are undisputed but unwritten, and the...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 445,00 kr

  Formålet med bogen Retssystemet og juridisk metode er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på: Ind i retten: - at studere jura - juraens discipliner - juraens problemstilling - informationssøgning - den juridiske profession Det retlige landskab: - retten og retssystemet...
  445,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 990,00 kr

  Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. Bogen er særlig velegnet som lærebog til faget udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har således hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet...
  990,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 420,00 kr

  Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007” …Under en fodboldkamp i Parken den 28. april 2005 mellem FC København og Malmö FF kom FCK foran 2-1 i 2. halvleg. De svenske tilskuere på Tribune D blev aggressive, og der opstod tumult på tilskuerrækkerne. Civilt politi greb ind og tildelte 25 tilskuere 50 slag med stav. Om det ene af disse slag...
  420,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 550,00 kr

  Den 5. maj 2016 fylder professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller 60 år. Med dette festskrift vil forfatterne gerne højtideligholde dagen og fejre Sten. Sten har siden 2014 været ansat på Syddansk Universitet som professor i medieret efter i mange år at have virket på Aarhus Universitet, senest som professor. Sten har et omfattende forfatterskab med mere...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 300,00 kr

  Bogens omdrejningspunkt er danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning. Bogen er delt op i to dele. Første del handler om danske sociale pensioner i EU-retlig belysning, hvor forfatteren påviser, hvordan det markedsretlige rationale i EU-retten udfordrer de nationale tilknytningskrav, der stilles i forbindelse med optjening af...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • 2 000,00 kr

  Kommentaren til ligestillingslovene er opdelt i 2 bind. Første bind af ligestillingslovene gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de...
  2 000,00 kr


  Ikke på lager online
 • 295,00 kr

  Samtaler mellem en mentor og en mentee er et stærkt personligt udviklingsværktøj. Bogen henvender sig til såvel mentor som mentee, og sikrer at samtalen bevarer sin høje kvalitet gennem hele mentorforløbet.Bogen indeholder en række typiske cases på mentorsamtaler. Casene er opdelt i tre overordnede temaer: Karriere, det personlige og relationer. Casene...
  295,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 18 af 18